Procediment


    El procediment està vinculat a les propietats dels acrílics i a la seva capacitat i versatibilitat a l'hora de lligar amb els pigments.

Sobre la paret de l'absis, en molt bon estat, s'hi aplicaran unes tarlatanes poliamídiques amb gel poliacrilat.
Aixó reforçarà la paret deixant-la com la superfície d'una tela, llesta per a pintar-hi.
Damunt d'aquesta preparació hi anirà tota l'obra pintada previament al taller i retallada a trossos per fer-la més manipulable.

La pintura estarà feta amb acrílics i poliacrilats sobre tela inert al pas del temps.

La col.locació, sobre una estructura a la paret dibuixada en làser, anirà precedida d'un dibuix i posterior retallat de cada element que, per ordre, aniran composant tot el motiu.
Els espais d'entremitjos seràn pintats per Pujoboira directament a la paret.